Следечки категории

Прејди на: содржини, барај

На страницава се наведени следечки категории што автоматски се пополнуваат од програмот на МедијаВики. Нивните називи можат да се сменат со измена на соодветните системски пораки во именскиот простор МедијаВики.

Следечка категорија Назив на пораката Критериуми за вклучување
Индексирани страници(празна)index-categoryСтраницата содржи __INDEX__ (и се наоѓа во именски простор кајшто ова е дозволено), па затоа се индексира од роботи, што инаку не би било.
Неиндексирани страници(празна)noindex-categoryРоботите не ја индексираат страницава бидејќи го содржи волшебниот збор __NOINDEX__ и се наоѓа во именски простор кајшто е дозволен.
Страници што користат дуплирани аргументи во повикувања на шаблони(23 С)duplicate-args-categoryСтраницава содржи повикувања на шаблони кои се дупликати на аргументи, како што се {{foo|bar=1|bar=2}} или {{foo|bar|1=baz}}.
Страници со премногу повикувања на парсер функции(празна)expensive-parserfunction-categoryСтраницата користи премногу оптоварувачки расчленувачки функции (како #ifexist). Погл. Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Страници кои содржат изземени аргументи на шаблони(празна)post-expand-template-argument-categoryСтраницата е поголема од $wgMaxArticleSize по проширување на шаблонскиот аргумент (нешто во тројни кадрави загради, како {{{Foo}}}).
Страници каде што големината на вклучените шаблони е пречекорена(празна)post-expand-template-inclusion-categoryСтраницата е поголема од $wgMaxArticleSize по проширувањето на сите шаблони. Затоа, некои шаблони не се проширени.
Скриени категории(6 К)hidden-category-categoryКатегоријата содржи __HIDDENCAT__, што значи дека по основно не се прикажува во страниците.
Страници со прекинати врски до податотеки(празна)broken-file-categoryСтраницата содржи неисправна податотечна врска (врска за вметнување на податотека што не постои).
Страници каде е надминат бројот на јазли(празна)node-count-exceeded-categoryСтраницата го надминува допуштениот број на јазли.
Страници каде е пречекорена длабочината на проширувањето(празна)expansion-depth-exceeded-categoryСтраницата ја надминува најголемата дозволена продорност на проширувањето.
Страници со занемарени наслови за приказ(празна)restricted-displaytitle-ignoredСтраницата има занемарен {{DISPLAYTITLE}} бидејќи не е истоветен на нејзиниот стварен наслов.
Страници со неважечки самозатворени HTML-ознаки(празна)deprecated-self-close-categoryСтраницава содржи неважечки самозатворени HTML-ознаки, како што се <b/> или <span/>. Нивното поведение наскоро ќе биде сменето, за да бидат во склад со определбите на HTML5. Ова значи дека се застарени и не треба да се употребуваат во викитекст.
Страници со шаблонски јамки(празна)template-loop-categoryСтраницава содржи шаблонска јамка, т.е. шаблон кој повторливо се самоповикува
Страници со грешки во наводите(празна)cite-tracking-category-cite-errorСтраниците во оваа категориај имаат грешки во употребата на ознаки за наведување.
Страници со грешки при истакнување на синтаксата(празна)syntaxhighlight-error-categoryСе појави грешка при обидот да се подвлече кодот вклучен во страницава.
Страници со грешки во математичките ознаки(празна)math-tracking-category-errorСтраниците во оваа категорија имаат грешки во употребата на математичките ознаки.
Страници со грешки во математичкиот испис(празна)math-tracking-category-render-errorСтраниците во оваа категорија имаат грешки во исписот на математичките ознаки.
Страници со RSS-тековници(празна)rss-tracking-categoryСтраницата има RSS-тековник.
Списоци за достава на Масовни пораки(празна)massmessage-list-categoryСтраницата е список за достава за додатокот Масовни пораки.
Податотеки без машински читлива лиценца(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseПодатотекава нема машински читлив лиценцен шаблон.
Податотеки без машински читлив опис(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionПодатотекава нема машински читлив информативен шаблон, или пак не му е пополнето полето за опис.
Податотеки без машински читлив автор(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorПодатотекава нема машински читлив информативен шаблон, или пак не му е пополнето полето за автор.
Податотеки без машински читлив извор(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceПодатотекава нема машински читлив информативен шаблон, или пак не му е пополнето полето за извор.
Податотеки без машински читлив патент(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentПодатотекава нема машински читлив патентен шаблон.
Страници со грешки во скриптата(празна)scribunto-common-error-categoryСе јави грешка при обработката на модулите во страницава.
Модули на Scribunto со грешки(празна)scribunto-module-with-errors-categoryМодулот содржи грешка.
Страници со нерешени својства(празна)unresolved-property-categoryВо категоријава се наведени страници што се повикуваат на својства од UnData кои не можат да се пронајдат ниту по назнаката на својството, ниту по патписот.
Пренасочувања поврзани со предмет на UnData(празна)connected-redirect-categoryВо категоријава се наведени пренасочувачки страници поврзани со предметот UnData.